Fyrfack

Man och flicka vid fyrfackskärl

Det blir enkelt att sortera hemma med fyrfackskärl.

Med fyrfackssystemet blir det enklare att sortera och därmed ökar vi återvinningen tillsammans. Fyrfack: Enkelt för dig - bra för miljön.

Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare och fritidshusägare kan sortera ditt avfall (matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar) i två kärl på din tomt. Kärlen är uppdelade i fyra fack vardera, systemet innehåller därför åtta olika sorters fack till ditt avfall. I en särskild låda som du hänger på ett av kärlen kan du även lämna småelektronik och batterier.

Systemet är nu infört hos samtliga villahushåll i våra kommuner och hos fritidshus i Lessebo- och Tingsryds kommun. Fyrfackssystemet kommer under våren 2021 att erbjudas fritidshus i Markaryds-, Växjö- och Älmhults kommun. När det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan.

Vad är skillnaden mellan Fyrfackssystemet och osorterat?

Skillnaden är att du med fyrfackssystemet kan sortera tidningar, förpackningar, batterier och ljuskällor i åtta fack på tomten vid din egen villa. Väljer du att ha abonnemang osorterat behöver du åka till återvinningsstation för att sortera detta avfall. Matavfall kan du fortfarande sortera, men i ett av kärlens fack istället för i ett enskilt kärl.

Varför ska du som kund välja fyrfack?

Genom att införa detta system vill vi ge våra kunder en bättre service och minska transporterna till och från återvinningsstationerna. Med fyrfackssystemet blir det enklare att sortera och därmed ökar vi återvinningen tillsammans.

Val av insamlingssystem

År 2016 genomfördes en gemensam studie av SSAM:s ägarkommuner: Växjö, Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult. Då tittade en konsult på olika sätt att utveckla avfallshantering i kommunerna med mål att införa fastighetsnära insamling. Studien visade att fyrfackssystemet är det bästa alternativet ur miljösynpunkt eftersom avfallet sorteras bättre och därmed ökar återvinningen. Cirka ett 40-tal kommuner runt om i Sverige har infört detta system. Samtliga visar på ett ökat antal nöjda kunder och bättre sortering av avfall.

Välj fyrfack! Enkelt för dig - bra för miljön.

Senast uppdaterad: 28 januari 2021