För fastighetsägare

Här har vi samlat användbar information för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus och har eller vill ha sopsortering i din fastighet. Längst ner på sidan hittar du broschyrer som du kan skriva ut och lämna till dina hyresgäster.

Vi kan hjälpa dig att börja sortera ut matavfall i din fastighet. Kontakta oss på 0470-59 95 00 eller info@ssam.se. Om du vill få förpackningar och tidningar hämtade vid fastigheten så är det den privata marknaden som säljer de tjänsterna. Det står dig fritt att välja vilken enentreprenör du vill. På Förpacknings och tidninginsamlingens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få mer information och guidning.

Sortering av matavfall

Vid utsortering av matavfall är det viktigt att alla hyresgäster använder sig av papperspåsen för matavfall och den medföljande påshållaren. Påshållaren ventilerar påsen och minskar risken för att påsen blir blöt och går sönder. Vid slutbehandlingen är papperspåsen det bästa alternativet eftersom den bidrar positivt till rötningsprocessen och ger en renare fraktion.

Beställa nya matavfallspåsar

För att sorteringen ska fungera för hyresgästerna så är det viktigt att det alltid finns nya matavfallspåsar i fastigheten. Du kan antingen ha ett abonnemang på leverans av nya matavfallspåsar eller beställa av oss när det börjar bli dags. Om du väljer att ha ett abonnemang så levererar vi nya påsar efter ett intervall som vi kommer överens om. Påsabonnemanget kostar inget extra. Påsarna till hushållen är på 9 liter och det är 80 stycken i en bunt. Ett genomsnittligt hushåll förbrukar ungefär en bunt per halvår. Matavfallspåsarna ska helst inte ligga för länge, då går de lättare sönder. Beställ därför påsar så att de räcker i ungefär ett halvår i taget.

Påshållare ingår i abonnemanget. Om du behöver fler påshållare så ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.


Matavfallspåse

Bygga miljörum

Planerar du att bygga ett miljörum för sopsortering i din fastighet? Här kan du läsa mer om hur stort det bör vara. Ett miljörum rekommenderas vara 4 meter brett för att de stora kärlen ska kunna placeras med kortsidan utåt, med god framkomlighet mellan kärlen.

Storleken på ett miljörum påverkas av vilken typ av bostäder som är anslutna till utrymmet. Har fastigheten större lägenheter och många barnfamiljer kommer avfallsvolymerna vara betydligt större än i en fastighet med många ensamhushåll och små lägenheter. Storleken på miljörum i tabellen ovan gäller när det är en jämn fördelning mellan stora och små lägenheter.

Beräkningen gäller miljörum med sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall.

Antal hushåll

Storlek på miljörum

1 - 30

16 m² (4 x 4 m)

31 - 50

21 m² (4 x 5,3 m)

51 - 70

26,5 m² (4 x 6,6 m)

71 - 95

31,5 m² (4 x 7,9 m)


Tänk på att antalet fraktioner kan förändras över tid. Utvecklingen går åt utökad sortering. Till exempel kan textil och smått elavfall komma att bli aktuellt att sortera ut i framtiden. Det är därför bra att ta till lite extra yta från början för att enklare kunna komplettera med fler fraktioner längre fram.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” finns detaljerade riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnationer.

Miljöhus
Miljöhus
miljöhus
miljöhus
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019