Returpapper och förpackningar

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper och förpackningar samt att lägga över ansvaret för insamlingen på kommunerna. Sedan den 1 januari 2022 har kommunerna ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner innebär det att SSAM sköter insamling och återvinning av returpapper från och med 1 januari 2022.

Nytt insamlingsansvar för returpapper och förpackningar

För fastighetsägare av flerbostadsfastigheter och för verksamheter som idag har utsortering av returpapper innebär det att de avtal som idag finns med privata aktörer avseende insamling av returpapper kommer vara otillåtna efter 1 januari 2022 då ansvaret för insamling går över till SSAM.

Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. Returpapper omfattar inte pappersförpackningar och wellpapp.

Insamling av returpapper i flerbostadshus och för verksamheter kommer att organiseras enligt följande från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare och verksamheter som inte har insamling av returpapper idag hänvisas också till denna lösning:

 • Lessebo kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Markaryds kommun
  SSAM utför insamling, avtal tecknas direkt med SSAM
 • Tingsryds kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Växjö kommun
  SSAMs auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling, avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör
 • Älmhults kommun
  SSAM utför insamling, avtal tecknas direkt med SSAM


Vilka leverantörer finns att välja på?

Fastigheter i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner
Fastighetsägare till flerbostadshus och för verksamheter i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner kommer att hänvisas till att endast anlita av SSAM auktoriserade/godkända leverantörer för insamling av returpapper.

SSAM planerar att med start i september 2021 påbörja auktoriseringen av leverantörer som uppfyller krav för att samla in returpapper på SSAM:s uppdrag. Exempel på krav kommer att vara att leverantörer ska samla in returpapper på adresser i kommunen oavsett geografiskt läge, samt att tjänsterna de utför debiteras på en nivå under en beslutad maxtaxa.

De avtal som idag finns med icke godkända leverantörer kommer att vara otillåtna efter 1 januari 2022 och kommer att behöva sägas upp av fastighetsägaren. En lista på auktoriserade/godkända leverantörer kommer att publiceras på denna sida från och med oktober 2021. Listan uppdateras löpande med tillkommande leverantörer.

______________________________________________________________________

Auktoriserade/godkända leverantörer

Lessebo Åkericentral AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stena Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alwex Transport AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ragn-Sells Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GDL Anläggning & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PreZero Recycling AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

______________________________________________________________________

Är du intresserad av att bli auktoriserad transportör för returpapper? LÄS MER! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till auktorisationssystem: LÄS MER! , 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Auktorisationsavtal: LÄS MER! , 214 kB, öppnas i nytt fönster.
______________________________________________________________________

Fastigheter i Markaryd och Älmhult kommuner
Fastighetsägare till flerbostadshus och för verksamheter i Markaryd och Älmhult kommer att erbjudas att teckna abonnemang med SSAM från och med oktober 2021. De avtal som idag finns med leverantörer kommer att vara otillåtna efter 1 januari 2022 och kommer att behöva sägas upp av fastighetsägaren.

För att teckna avtal om hämtning av returpapper i Markaryd och Älmhult i flerbostadshus, kontor och verksamheter, kontakta SSAMs kundtjänst på 0470-599500, eller info@ssam.se, från och med 1 oktober. För att SSAM ska kunna hämta returpapper från och med 1 januari 2022 behöver vi ha din beställning senast 1 december.

Maxtaxa

 • Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl och tömningstillfälle inklusive behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen.
 • För 52 tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inklusive moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.
 • Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
 • Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem.
 • Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

Följande prislista gäller:

Tjänst

Pris/år

Intervall

Fraktioner som erbjuds

Kärl 190 l

2 800 kr

1 400 kr

800 kr

180 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plast-, metall-, glasförpackningar, returpapper och tidningar

Kärl 370 l

3 004 kr

1 502 kr

751 kr

210 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plast-, metallförpackningar, returpapper och tidningar

Kärl 660 l

3 416 kr

1 708 kr

854 kr

250 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Papper-, plastförpackningar och wellpapp

Rullhäck bur

4 200 kr

2 100 kr

1 050 kr

300 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp

3 kbm container

17 000 kr

7 500 kr

3 750 kr

450 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

6 kbm container

17 500 kr

8 750 kr

4 375 kr

500 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

8 kbm container

18 000 kr

9 000 kr

4 500 kr

550 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

10 kbm container

18 500 kr

9 250 kr

4 625 kr

600 kr

1ggr/vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Budad tömning inom tre arbetsdagar

Wellpapp, papper- och plastförpackningar

Sekretesskärl 190L med lås

500 kr/tömning

Mot avrop

Sekretesspapper

Sekretesskärl 370L med lås

600 kr/tömning

Mot avrop

Sekretesspapper

Komprimator

Mot offert

Mot avrop/abonnemang

Wellpapp

Observera att du enbart kan hyra kärl/container av SSAM. I priset ingår dekaler att fästa på respektive avfallskärl.

 

Övrig insamling av returpapper och förpackningar

Det kommer också finnas möjlighet att lämna returpapper på SSAMs återvinningscentraler, på återvinningsstationer (som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen) samt, för villaägare, i fyrfackskärl.

Insamling av förpackningar
SSAM erbjuder också insamling av förpackningar i flerbostadshus och hos verksamheter i Älmhults och Markaryds kommuner, kontakta SSAMs kundtjänst för att ta del av villkor och för att teckna abonnemang. För närvarande pågår en statlig utredning om producentansvaret för förpackningar. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan det bli förändringar även gällande insamling av förpackningar framöver. Vi återkommer med information via ssam.se när utredningen är presenterad och vilka konsekvenser det får för SSAMs kunder.

På denna sida kommer vi löpande att informera om insamling av returpapper.

För övriga frågor, vänligen kontakta SSAMs kundtjänst, via vårt kontaktformulär.

En hög med dagstidningar

Från och med januari 2022 samlar SSAM in returpapper hos fastighetsägare och verksamheter.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022