Containrar står på rad.

Norremarks kretsloppspark

Vad händer med det jag sorterar?

Vad händer egentligen med de olika materialen vi samlar in på våra återvinningscentraler? Det reder vi ut här.

DEPONI

På SSAM har vi i dagsläget två aktiva deponier. Där läggs det avfall som varken går att återvinna eller förbränna. Det är i dagsläget den bästa behandlingsformen för till exempel isolering, gips, glas och kakel.

På vissa av våra anläggningar har vi bytt namn från deponi till keramik/isolering för att minska mängden material som felsorteras.

ELAVFALL

En av de snabbast växande avfallskategorierna inom EU är elektroniska produkter. Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. Denna insamling av elektronik och batterier sköts på våra återvinningscentraler av El-Kretsen. Elavfallet tas till specialiserade återvinningsanläggningar för att demonteras. Efter demontering och sortering tas miljöfarliga komponenter om hand och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.

FARLIGT AVFALL

En upphandlad entreprenör samlar in farligt avfall på våra anläggningarna och destruerar det i enlighet med gällande lagstiftning.

FÖNSTER

På några av våra anläggningar tar vi emot fönster som vi tar isär. Karmen sorteras som trä eller metall och glaset går till deponi. I framtiden finns förhoppningen om att kunna återvinna gamla fönsterglas till nya. När glas smälts ner blir nämligen 100 procent av materialet ny glasmassa.

FÖRPACKNINGAR

På många av våra återvinningscentraler samlar vi in förpackningar åt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det fungerar precis som det gör på en återvinningsstation där du lämnar in plast- och pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas och metallförpackningar. På FTI:s webbsida finns information om vad som händer med de olika materialslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även videoklipp om hur pappers-, plast-, metall-, glasförpackningar och tidningar återvinnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GIPS

Gips samlas i dagsläget in på några av våra återvinningscentraler. Gipset levereras till ett företag som återvinner det. Det mals ned till ett pulver som används i nya gipsskivor.

HÅRDPLAST

Hårdplasten som sorteras ut på en del av våra anläggningar går vidare till återvinning hos företag som specialerar sig på plast. Plast är ett material som inte är helt enkelt att återvinna, och i dagsläget återvinns mellan 60-75 procent av det som kommer till anläggningen.

Vissa plastprodukter lämpar sig bättre för återvinning än andra, det är till exempel svårt att återvinna sådant som består av blandade material som bilbarnstolar och hjälmar, som i dagsläget sorteras som rest efter sortering. Även om inte all plast återvinns är det viktigt att vi fortsätter att lägga det i rätt container, så ökar förhoppningsvis andelen i framtiden.

KERAMIK/ISOLERING

Det som slängs här körs till Häringetorp där det läggs på deponi. Det går varken att återvinna eller förbränna. Deponi är den behandlingsform som hamnar allra längst ner i avfallstrappanöppnas i nytt fönster, det är här vi helst inte vill lägga vårt avfall. Men det är i dagsläget den bästa behandlingsformen för keramik och isolering.

LASTPALLAR

På flera av våra återvinningscentraler kan du lämna in lastpallar. Dessa går till återanvändning.

METALL

Metallen går till olika fragmenteringsanläggningar där den kontrolleras, sorteras och bearbetas för att skickas vidare till stål- och metallverk. Metallåtervinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp. Aluminium är ett material som är viktigt att återvinna då det är energikrävande att framställa. Återvinning sparar 95 procent av energin jämfört med att framställa aluminium av ny malm.

REST EFTER SORTERING

Vi har bytt namn på den fraktion som tidigare hette brännbart för att tydligare visa på att här ska endast det lämnas som inte kan sorteras i de andra behållarna. I dagsläget handlar det om till exempel gummi, läder, takpapp, tapet, linoleummattor, madrasser med mera.

STOPPADE MÖBLER

Möbler som är allt för slitna för att lämna till återbruk slängs i den här fraktionen. De förs till Häringetorp där de läggs på hög innan de krossas och går till förbränning. Där bildar möblerna ett högt möbelberg. Det bästa du kan göra är att fundera ett extra varv innan du köper nya möbler och slänger de gamla.

En stor hög med möbler.

På Häringetorp läggs möblerna på hög.

TEXTIL

All sorts textil – som kläder, handdukar, lakan, skor och gosedjur med mera - samlas in av Emmaus Åkvarn och Human Bridge. Majoriteten av textilen återanvänds i Sverige och utomlands. Material som inte lämpar sig för återanvändning går till återvinning och används bland annat som isolering i fordonsindustrin. Det pågår även försöksverksamhet för att återvinna textilfiber för att tillverka nytt textilmaterial. Ett exempel är projektet SIPTex i Malmö där ett flertal företag, organisationer och myndigheter deltar.

Läs ännu mer om Emmauslänk till annan webbplatsoch Human Bridgelänk till annan webbplats

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

Tryckimpregnerat trä körs till Häringetorp för mellanlagring. Därefter går det till förbränning i en särskild anläggning som får ta emot tryckimpregnerat trä, eftersom det annars riskerar att bli utsläpp av miljöfarliga ämnen som till exempel koppar, arsenik och dioxiner.

TRÄ

Materialet som samlas in i containrarna för trä körs till Häringetorp och Äskya där det flisas och mellanlagras. Därefter körs det till förbränning i värmeverk.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall sorteras i lite olika fraktioner på våra anläggningar. Hur det sorteras beror på om det ska komposteras eller om det ska gå som bränsle till värmeverk.

TYNGRE MASSOR

På flera av våra anläggningar tar vi emot sten, betongplattor, klinkers med mera. Detta används som fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten.

WELLPAPP

Wellpappen går till återvinning. Den är förhållandevis enkel att återvinna och blir till ny wellpapp.

ÅTERBRUK

Vi har insamling av återbruk på samtliga våra återvinningscentraler. Här lämnar du fullt fungerande föremål i gott skick som någon annan skulle kunna använda. Till exempel möbler, husgeråd, heminredning, tavlor, sport- och fritidsartiklar, leksaker, verktyg samt cyklar och cykeldelar. Vi samarbetar med flera organisationer som hämtar sakerna och säljer dem i sina butiker. Vinsterna går till internationell biståndsverksamhet eller social arbete på hemmaplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020