Abonnemang och rutiner

Alla som är kund hos SSAM betalar en avgift sin sophämtning. Om du bor i villa eller har fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnaden för sophämtning i din hyra och det är fastighetsägaren som väljer abonnemang.

I samband med att du tecknar ett abonnemang för sophämtning åtar du dig att följa de regler som finns för sortering, återvinning och sophämtning i din kommun.

Beroende på vilken kommun du bor i är det olika kostnader för sophämtning, slamtömning och extratjänster. Taxan för avfallshantering beslutas alltid av fullmäktige i respektive ägarkommun.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

130-literskärl med hämtning varannan vecka

2018 kr

1352 kr

180-literskärl med hämtning varannan vecka

2265 kr

-

Under 2019 införs fyrfackssortering i Lessebo kommun. I samband med att du får erbjudande om fyrfack ändras avgifterna för sophämtning, oavsett om du tackar ja eller inte till fyrfackssorteringen.

Slamavskiljare

Ordinarie tömning

K‌ostnader för ordinarie tömning 2019

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3m³

940 kronor

3-4 m³

1530 kronor

4-6 m³

1960 kronor

12 m³ eller större

3230 kronor


Budad tömning

Budad tömning utförs inom fem dagar efter beställning.

K‌ostnad för budad tömning 2019

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3m³

1875 kronor

3-4 m³

2470 kronor

4-6 m³

2900 kronor

12 m³ eller större

4050 kronor

 

Akut och tidsbetälld tömning

  • För tömning inom tre arbetsdagar tillkommer en kostnad på 300 kronor per tömning.
  • För tömning samma arbetsdag tillkommer en kostnad på 1025 kronor per tömning. För att få tömning samma arbetsdag ska du beställa innan klockan 12.00 på tömningsdagen.
  • För tidsbokad tömning tillkommer en extra kostnad på 600 kronor per tömning. Tidsbokad tömning ska beställas tre arbetsdagar innan tömningsdagen.

Övrigt

Om slamavskiljaren vid tömningsdagen är tom eller inte åtkomlig för chauffören utgår en kostnad på 575 kronor per brunn.

För tömning av BDT-brunn i samband med tömning av slamavskiljare tillkommer en kostnad på 400 kronor per brunn. Vi tömning av bara BDT-brunn gäller samma avgift som vid budad tömning.

Abonnemang för trädgårdsavfall

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar mellan april till november.

Hemtagning av kärl kostar 100 kronor per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Om du beställer hämtning av grovavfall betalar du 250 kronor för hämtning av tre enheter grovavfall. Om du har fler enheter tillkommer en kostnad på 45 kronor per enhet grovavfall.

Hämtning av farligt avfall

Hämtning av farligt avfall kostar 100 kronor per hämtning. Då ingår hämtning av max 10 kilo farligt avfall, vilket motsvarar ungefär två papperskassar.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

190-literskärl, hämtning varannan vecka

2581 kr

2372 kr

370-literskärl, hämtning varannan vecka

3443 kr

-

370-literskärl fritidshus, var fjärde vecka

-

1630 kr

Hemkompost + restavfall 190 -literskärl, hämtning varannan vecka

1746 kr

-


Slamavskiljare

Till alla kostnader tillkommer en behandlingsavgift på 230 kronor per m³. Observera att alla priser för tömning av slamavskiljare i Markaryds kommun presenteras utan moms.

Ordinarie tömning

Kostnad för ordinarie tömning av slamavskiljare 2019.

Volym på behållare

Kostand per tömning och brunn

Upp till 3 m³

430 kronor

Upp till 6 m³

480 kronor

Över 6 m³

530 kronor

Extra tömning

 En extra tömning utöver din ordinarie kan genomföras inom sju dagar.

Kostnad för extra tömning av slamavskiljare 2019

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 3 m³

840 kronor

Upp till 6 m³

920 kronor

Över 6 m³

1040 kronor

Akut tömning

Akuta tömningar utförs inom 24 timmar till en kostnad av 3000 kronor per tömning och brunn.

Övriga kostnader

  • Om tömningen inte kan utföras med ordianrie fordon på ordinarie runda kostar tömningen 2060 kronor per tömning
  • Förlängt tömningsintervall kostar 300 kronor
  • En avgift på 250 kronor tillkommer om tömning inte kunnat ske på aviserad dag utan giltigt skäl

Abonnemang för trädgårdsavfall

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 828 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar mellan april till november.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. 

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

140-literskärl med hämtning varnnan vecka

1815 kr

1479 kr

190-literskärl med hämtning varannan vecka

2114 kr

1677 kr

190-literskärl med hämtning var fjärde vecka

1525 kr

-

Under 2019 införs fyrfackssortering i Lessebo kommun. I samband med att du får erbjudande om fyrfack ändras avgifterna för sophämtning, oavsett om du tackar ja eller inte till fyrfackssorteringen.

Slamavskiljare

Ordinarie tömning

Kostnad för ordinarie tömning av slamavkiljare 2019.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Upp till 5 m³

650 kr

5-10 m³

935 kr

Budad tömning

En budad tömning utförs tre arbetdagar efter beställning.

Kostnad för budad tömning av slamaskiljare 2019.

Volym på behållare

Kostnad per tömning och brunn

Mellantömning upp till 5 m³

935 kr

Mellantömning 5-10 m³

1275 kr

Extratömning upp till 5 m³

1300 kr

Extratömning 5-10 m³

1493 kr

Akut och tidsbeställd tömning

För akut tömning av slamavskiljare kostar det 3460 kr per brunn och tömning. Du kan även tidsbeställa din tömning. Då kontaktar du oss senast kl. 12.00 en arbetsdag innan önskad tömning. En tidsbestäldl tömning kostar 150 kronor extra per tömning.

Abonnemang för trädgårdsavfall

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar mellan april till november.

Hemtagning av kärl kostar 100 kronor per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Om du beställer hämtning av grovavfall betalar du 250 kronor för hämtning av tre enheter grovavfall. Om du har fler enheter tillkommer en kostnad på 45 kronor per enhet grovavfall.

Hämtning av farligt avfall

Hämtning av farligt avfall kostar 100 kronor per hämtning. Då ingår hämtning av max 10 kilo farligt avfall, vilket motsvarar ungefär två papperskassar.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms. Avgiften är miljöstyrande. Det innebär att abonnemang som är bättre för miljön är rabatterade för dig som kund. Matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Abonnemang för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1950 kr

805 kr

Matavfall 140-literskärl + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka

2105 kr

1105 kr

Matavfall 140-literskärl + restavfall 370-literskärl, hämtning varannan vecka

2630 kr

1305 kr

Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning var fjärde vecka

1950 kr

805 kr

Hemkompost + restavfall 190-literskärl, hämtning varannan vecka

2105 kr

1105 kr

Osorterat 190-literskärl, hämtning varannan vecka

3240 kr

1650 kr

Osorterat 370-literskärl, hämtning varannan vecka

4040 kr

2050 kr


 Slamavskiljare

Ordinarie tömning

Kostnader för ordinarie tömning av slamavskiljare 2019.

Volym på behållare

Kostnad per tömning

Upp till 3 m³

740 kr

3-4 m³

1200 kr


Budad tömning

En budad tömning utförs fem dagar efter beställning. En extra kostnad på 500 kronor tillkommer.

Kostnad för budad tömning av slamavskiljare och täta tankar 2019.

Volym på behållare

Kostnad slamavskiljare per tömning

Kostnad tät tank per tömning

Upp till 3 m³

1240 kr

1240 kr

3-4 m³

1700 kr

1700 kr

4-6 m³

2050 kr

1850 kr

7-12 m³

2950 kr

1950 kr

Akut och tidsbetälld tömning

Du kan få brunnen tömd samma dag för en extra kostnad på 1025 kronor per tömning. För akut tömning samma dag ska du beställa innan klockan 12.00. Du kan också beställa en tidsbokad tömning. Då betalar du en extra kostnad på 800 kronor per tömning.

Abonnemang för trädgårdsavfall

Ett abonnemang för trädgårdsavfall kostar 600 kronor per säsong för ett villahushåll. Då ingår 17 tömningar mellan april till november.

Hemtagning av kärl kostar 100 kronor per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Om du beställer hämtning av grovavfall betalar du 200 kronor för hämtning av tre enheter grovavfall. Om du har fler enheter tillkommer en kostnad på 40 kronor per enhet grovavfall.

Hämtning av farligt avfall

Hämtning av farligt avfall kostar 100 kronor per hämtning. Då ingår hämtning av max 10 kilo farligt avfall, vilket motsvarar ungefär två papperskassar.

Sophämtning

Alla avgifter är inklusive grundavgift och moms.

Avgifter för sophämtning 2019. Tabellen är ett utdrag ur den fullständiga renhållningstaxan.

Abonnemang

Kostnad helår

Kostnad sommarsäsong

140-literskärl, hämtning varannan vecka

2022 kr

1672 kr

180-literskärl, hämtning varannan vecka

2208 kr

1833 kr

180-literskärl, hämtning varje vecka

3479 kr

-


Slamavskiljare

Ordinarie tömning

För ordinarie tömning av slamavskiljare en gång om året kostar det 1626 kronor per tömning.

Budad tömning

En budad tömning utförs sju dagar efter beställning. Det kostar 1548 kronor per tömning.

Akut tömning

Vid akuta tömningar kostar det 3616 kronor per tömning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2019
Sidan publicerad av: Julia Nilsson